Spara i fonder

Att spara i fonder är inget nytt, utan den första svenska aktiefonden startades redan på 1950-talet. När allemansfonderna kom till Sverige på 1980-talet tog fondsparandet fart. Idag är i stort sett hela den vuxna befolkningen, 98 procent, fondsparare eftersom premiepensionssystemet finns. De flesta människor sparar till sin pension eller för att ha en buffert till framtiden. Men vad är då en fond? En fond är en portfölj som består av en eller flera delar av kollektiva tillgångar som förvaltas av en eller flera fondförvaltare på ett fondbolag. Din del eller delar och värdet av dessa, beror på den andel som du har i fonden. Fonden kan exempelvis ha aktier i olika bolag eller placeras i olika typer av värdepapper inom olika marknader.

Men vad är då en fond? En fond är en portfölj som består av en eller flera delar av kollektiva tillgångar som förvaltas av en eller flera fondförvaltare på ett fondbolag.

Olika typer av fonder

Det finns också många olika typer av fonder och det kan vara svårt att veta vilken eller vilka som du vill spara i. Främst är det olika skatteregler som skiljer dem åt. Nedan följer några exempel på fondtyper;

Spara i fonder

Aktiefonder

En aktiefond placerar minst 75 procent av dess förmögenhet i aktier. Enligt den svenska lagen måste denna typ av fond har aktier i minst 16 olika bolag, men oftast har fonden aktier i 20-30 olika bolag. Avkastningen beror på aktiernas utveckling.

Räntefonder

Räntefonden placerar förmögenheten i räntebärande värdepapper som exempelvis statsskuldsväxlar och obligationer. Denna typ av fond kan delas in i korta eller långa räntefonder, där den förstnämnda har en löptid på mindre än ett år och den sistnämnda i mer än ett år. Avkastningen från fonden beror på ränteutvecklingen och innebär att när räntan i samhället sjunker, stiger värdet på fonden och tvärtom.

Andra typer av fonder

Förutom de två ovan nämnda fondtyperna, finns det en hel uppsjö med andra typer. Blandfoder, till exempel, är en fond som är både en aktie- och räntefond eftersom den placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Hedgefonder är en annan typ av fond där tanken är att fonden ska ha ett skydd mot en eventuell nedgång på de olika marknader som fonden har sina placeringar i. Fond i fond är en fondtyp som placerar i andra fonder och inte till exempel i aktier.